"Οι αληθινοί άνθρωποι της προόδου είναι αυτοί που τρέφουν ένα βαθύ σεβασμό στο παρελθόν".

(Ζ. Ρενάν)

ΝΤΕΛΑΛΗΣ Σαρωνικού & Λαυρεωτικής

Ιδρυτής - Εκδότης : Κωνσταντίνος Γ. Μωϋσίδης

e-mail: info@delalis.gr e-mail